Adres

De Springbal
Diestersteenweg 114
3510 Kermt - Hasselt

Contact

Praktijk kinderen:
0498 61 93 29
despringbal@gmail.com

Praktijk volwassenen:
0485 13 51 73

kimwygaerts@hotmail.com

Heb je een vraag? Contacteer ons via onderstaand formulier, wij antwoorden u zo spoedig mogelijk.

Onze partners

Func Atheneum Hasselt

Wanneer kan je bij ons terecht? Praktisch:


Kinesitherapie:

Je kan bij ons terecht met een voorschrift voor een kinesitherapeutisch onderzoek of voor kinesitherapeutische begeleiding. Je huisarts of geneesheer-specialist kan deze voorschrijven.

Honoraria en terugbetalingen vanaf 1 januari 2019Hoeveel beurten krijg ik?
Kinesitherapie:
Na advies van een arts heb je recht op 18 beurten kinesitherapie per kalenderjaar.
Als de problematiek ernstiger is, kan er na uitgebreide testing en advies van een geneesheersspecialist een erkenning worden aangevraagd voor 60 beurten per kalenderjaar.

Indien je een "acute" aandoening hebt zoals bijvoorbeeld een operatie of een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld reuma heb je recht op 60 beurten.
Indien je een "zware" E-pathologie hebt, heb je recht op dagelijkse kinesitherapie.


Logopedie:

Je kan bij ons terecht met een voorschrift voor logopedisch onderzoek of voor logopedische begeleiding. Je huisarts of NKO- arts kan deze voorschrijven

Wat kost dit?
Logopedie: 

honoraria (terugbetaling onder de reguliere verzekering)

Bilan = onderzoek + verslag per 30 minuten: € 31,75
(€ 24,25 - verhoogde tegemoetkoming € 28,75)


Evolutiebilan: € 45,25 (€ 34,25 - verhoogde tegemoetkoming € 40,75)
behandeling 30 minuten: € 23,25 (€ 17,75 - verhoogde tegemoetkoming € 21,25)
behandeling 60 minuten: € 46,75 (€ 35,75 - verhoogde tegemoetkoming € 42,25)
bij behandelingen op school (30 minuten): € 22,50
(€ 16,50 tegemoetkoming - € 20,50 bij verhoogde tegemoetkoming)


Hoeveel beurten krijg ik?
Logopedie:

is afhankelijk van de stoornis en zal door de logopediste worden medegedeeld. Voorschrijven: NKO arts, kinderneuroloog, kinderarts, kinderpsychiater.Voor OMFT (myofunctionele therapie in het kader van orthodontie): de orthodont.

________

Aanvullende verzekering (voor articulatiestoornissen + aanvulling op de reguliere verzekering van bovenstaande stoornissen): afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent (honoraria zijn hetzelfde, maar de terugbetaling ligt lager dan bij de reguliere verzekering) raadpleeg de website van uw eigen ziekenfonds voor meer informatie in verband met het aantal terugbetaalde sessies en het terugbetaalde bedrag per sessie