Het team

icoon

Wie zal jou begeleiden? Leer hier het team van De Springbal kennen

Iedereen bij De Springbal heeft zijn eigen, unieke expertise.
Zo hebben we drie kinesisten in huis die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen – en eentje voor volwassenen.
Onze logopedisten ondersteunen je bij spraak-, reken- of taalproblemen.

Kinesisten:

Kathleen Vyncken De Springbal

Kathleen Vincken

 • Oprichtster De Springbal (kinderpraktijk)
 • Master in de Kinesitherapie (Provinciale Hogeschool Limburg)
 • Master in de Pediatrische Revalidatie (UGent)
 • Kritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx
 • Autogene drainage volgens Jean Chevallier
 • Brain Gym
 • Typ-Tien
 • Stress bij kinderen
Kim Wygaerts De Springbal

Kim Wygaerts

 • Oprichtster De Springbal (volwassenenpraktijk)
 • Master in de Kinesitherapie (Provinciale Hogeschool Limburg)
 • Master in de Pediatrische Revalidatie (UGent)
 • Kritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx
 • Bachelor na Bachelor Bijzonder Onderwijs
 • Bodymap
 • Smog
 • Functional Training
Saar Vandepoel

Saar Vandepoel

 • Master in de pediatrische revalidatie, UHasselt (2017)
 • Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren, Thomas More (2018)
 • Postgraduaat in de pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen, KU Leuven/UGent/ABVV (Bobath)
 • Specifieke lerarenopleiding, CVO STEP Hasselt (i.o.)

Logopedisten:

Katrijn Minten [company name]

Katrijn Minten

 • Graduaat Logopedie (Lessius Hogeschool Antwerpen)
 • TypTien - Wendy Peerlings 2014
 • Eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen - Marleen Dhondt
 • Hodson en Paden
 • Jaarlijks Congres van de beroepsvereniging VVL
 • Casuïstiekbehandeling van neurogene communicatiestoornissen - Frank Paemeleire 2015
 • Congres dysfagie - 2013
 • Taal en cognitie bij dementie - AZ Maria Middelares
 • Communiceren na een NAH - CEPOS Duffel
 • Manuele laryngeale facilitatie - KUL / STEM expertisecentrum

Psychotherapeute:

Marij Gielen

Marij Gielen

 • Klinisch psycholoog in opleiding  *MASTER* (2019)
 • Schakelopleiding psychologie (2017)
 • Systeemtheoretisch psychotherapie (2014-2017): Een vierjarige opleiding vanuit de systeemtheoretische visie op psychotherapie voor het werken met individuen paren en gezinnen. Naast theorie en methodiektraining werd er aandacht besteed aan supervisie, casuïstiek en leertherapie.
 • Partnerrelatietherapie (2012-2013): Een eenjarige specialisatie-opleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op het verlenen van psychotherapie aan paren.
 • (Cognitieve) Gedragstherapie (2004-2007): Een driejarige opleiding in de gedragstherapie, met onder andere als onderwerpen beloning en straf, faalangst, zelfcontroletechnieken, bevorderen van taakgedrag, relaxatie, cognitieve herstructurering, meditatietechnieken met ouders, motiveringstechnieken, aanleren van sociale vaardigheden, aanpak gedragsproblemen, pestgedrag,...
 • Leerstoornissen (1991-1994): Een driejarige specialisatie m.b.t. de diagnostiek en remediëring van leermoeilijkheden en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie). Eveneens werden onderwerpen als handelingsgerichte diagnostiek van leermoeilijkheden, de sociaal-emotionele component van leermoeilijkheden en de betekenis van sociale en gezinsomstandigheden behandeld.
  o Workshop Transculturele Hulpverlening (2018.10.23);
  o Studiedag Intrafamiliaal geweld (2018.10.25).

Wil je meer weten? Maak jouw afspraak in onze praktijk.