Kinderen

kinesitherapie-, logopedie- en psychologiepraktijk voor kinderen in Kuringen

Bij De Springbal ondersteunen we baby’s en kinderen die kampen met moeilijkheden in hun ontwikkeling.

Hoe die begeleiding eruit ziet, is afhankelijk van kind tot kind. Ook jongeren zijn van harte welkom. Met onze expertise en multidisciplinaire aanpak combineren we verschillende methodieken en behandelmethoden.

Kinesitherapie

Welke methodieken gebruiken we?

Om je zo goed mogelijk te helpen, vertrouwen onze kinesisten, psychologen en logopedisten op verschillende, wetenschappelijk bewezen technieken.

 • kritische ontwikkelingsbegeleiding (methode Hendrickx)

 • obesitasbegeleiding

 • autogene drainage

 • psychomotoriek

 • Brain Gym

 • bobath

 • 2hands4kids

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

We ondersteunen kinderen die kampen met:

 • motorische problemen

 • problemen met schrijfvaardigheid

 • ontwikkelingsmoeilijkheden of -vertraging

 • lateralisatieproblemen

 • concentratieproblemen

 • gedragsproblemen

 • neuromusculaire problemen (zoals Duchenne)

 • respiratoire problemen (zoals mucoviscidose)

 • obesitas

 • neurologische problemen (zoals Cerebral Palsy)

 • orthopedische problemen (zoals klompvoetjes)

 • tonusproblematieken

 • typles voor kinderen met motorische problemen

Logopedie

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Om je zo goed mogelijk te helpen, vertrouwen onze kinesisten, psychologen en logopedisten op verschillende, wetenschappelijk bewezen technieken.

 • Afasie taalstoornis na neurologisch probleem

 • Dysartrie spraakstoornis na neurologisch probleem

 • Dysfagie slikstoornissen

 • Vertraagde taal- en spraakontwikkeling en dysfasie

 • Leerstoornissen dyslexie - leesstoornis, dysorthografie - spellingstoornis, dyscalculie - rekenstoornis

 • Logopedie na radiotherapie mond, keel & hals

 • Logopedische revalidatie bij chronische stoornissen vb. MS, ALS, Ziekte van Parkinson, ...

 • OMFT myofunctionele training = training van sliktechniek in het kader van orthodontische behandeling

 • Stemstoornissen

Psychotherapie

Waarvoor kan je bij ons terecht?

TESTING VOOR KINDEREN EN JONGEREN

 • IQ-testing

 • ASS onderzoek

 • Concentratieonderzoek

BEGELEIDING VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN

 • Ondersteuning gedragsmoeilijkheden

 • Zelfvertrouwen (zelfbeeld, faalangst)

 • Stress/spanning (werk, studie, sociale druk)

 • Burn-out

 • Niet goed in je vel zitten

 • Depressie

 • Verwerkingsproblemen (vb verlies, echtscheiding, ziekte)

 • Opvoedingsvragen (vb grenzen stellen, nieuw samengesteld gezin)

 • Psycho-educatie (vb omgaan met ASS, ADD, ADHD)

 • Studie- of beroepskeuze

 • Studiebegeleiding (vb leren plannen)

 • Relationele problemen

Wil je meer weten over onze aanpak OVER KINDEREN? Contacteer ons.